ЕАСВ на AIDS 2020 (Международная конференция по СПИДу)

https://old.harmreductioneurasia.org/ru/easv-na-aids2020/